تبلیغات
shahmirzad - عکس های بازیگران مراسم اکران فیلم ربوده شده

امروز:

عکس های بازیگران مراسم اکران فیلم ربوده شده

مراسم اکران خصوصی فیلم سینمایی«ربوده شده» ساخته بیژن میر باقری در پردیس سینمایی کورش با حضور جمعی از هنرمندان، سینماگران واهالی رسانه برگزار شد.‌ عکس های بازیگران عکس های بازیگران مراسم اکران فیلم ربوده شده در ادامه : عکس های بازیگران مراسم اکران فیلم ربوده شده عکس های بازیگران مراسم اکران فیلم ربوده شده در ادامه می توانید گزارش تصویری این مراسم را مشاهده نمایید. فیلم ربوده شده از روز چهارشنبه ۳۱ شهریور ماه اکرانش در سینماهای سراسر کشور آغاز میگردد. مراسم اکران خصوصی فیلم سینمایی«ربوده شده» ساخته بیژن میر باقری در پردیس سینمایی کورش با حضور جمعی از هنرمندان، سینماگران واهالی رسانه برگزار شد.‌ دراین مراسم بجز بازیگران و عوامل فیلم هنرمندانی چون فرزاد فرزین، رضا عطاران و…حضور داشتند. مراسم اکران فیلم ربوده شده مراسم اکران فیلم ربوده شده مرال فرجاد در

عکس های بازیگران

عکس های بازیگران مراسم اکران فیلم ربوده شده

عکس های بازیگران مراسم اکران فیلم ربوده شده

در ادامه :

عکس های بازیگران مراسم اکران فیلم ربوده شده

عکس های بازیگران مراسم اکران فیلم ربوده شده

در ادامه می توانید گزارش تصویری این مراسم را مشاهده نمایید.

فیلم ربوده شده از روز چهارشنبه ۳۱ شهریور ماه اکرانش در سینماهای سراسر کشور آغاز میگردد.

مراسم اکران خصوصی فیلم سینمایی«ربوده شده» ساخته بیژن میر باقری در پردیس سینمایی کورش با حضور جمعی از هنرمندان، سینماگران واهالی رسانه برگزار شد.‌

دراین مراسم بجز بازیگران و عوامل فیلم هنرمندانی چون فرزاد فرزین، رضا عطاران و…حضور داشتند.

عکس های بازیگران مراسم اکران فیلم ربوده شدهبازیگران-مراسم-اکران-فیلم-ربوده-شده-1-666x444.jpg 666w, http://myopra.ir/wp-content/uploads/2016/09/عکس-های-بازیگران-مراسم-اکران-فیلم-ربوده-شده-1.jpg 1024w" sizes="(max-width: 444px) 100vw, 444px">

مراسم اکران فیلم ربوده شده

عکس های بازیگران مراسم اکران فیلم ربوده شدهبازیگران-مراسم-اکران-فیلم-ربوده-شده-2-666x494.jpg 666w, http://myopra.ir/wp-content/uploads/2016/09/عکس-های-بازیگران-مراسم-اکران-فیلم-ربوده-شده-2.jpg 1080w" sizes="(max-width: 444px) 100vw, 444px">

مراسم اکران فیلم ربوده شده

مرال فرجاد در کنار خانواده اش

عکس های بازیگران مراسم اکران فیلم ربوده شدهبازیگران-مراسم-اکران-فیلم-ربوده-شده-3-666x444.jpg 666w, http://myopra.ir/wp-content/uploads/2016/09/عکس-های-بازیگران-مراسم-اکران-فیلم-ربوده-شده-3.jpg 1024w" sizes="(max-width: 444px) 100vw, 444px">

مراسم اکران فیلم ربوده شده

نیکی کریمی در اکران فیلم ربوده شده شهریور ۹۵

عکس های بازیگران مراسم اکران فیلم ربوده شدهبازیگران-مراسم-اکران-فیلم-ربوده-شده-4-223x223.jpg 223w, http://myopra.ir/wp-content/uploads/2016/09/عکس-های-بازیگران-مراسم-اکران-فیلم-ربوده-شده-4-666x666.jpg 666w, http://myopra.ir/wp-content/uploads/2016/09/عکس-های-بازیگران-مراسم-اکران-فیلم-ربوده-شده-4-150x150.jpg 150w, http://myopra.ir/wp-content/uploads/2016/09/عکس-های-بازیگران-مراسم-اکران-فیلم-ربوده-شده-4.jpg 1080w" sizes="(max-width: 444px) 100vw, 444px">

مراسم اکران فیلم ربوده شده

مارال فرجاد  در اکران فیلم ربوده شده شهریور ۹۵

عکس های بازیگران مراسم اکران فیلم ربوده شدهبازیگران-مراسم-اکران-فیلم-ربوده-شده-5-223x223.jpg 223w, http://myopra.ir/wp-content/uploads/2016/09/عکس-های-بازیگران-مراسم-اکران-فیلم-ربوده-شده-5-666x666.jpg 666w, http://myopra.ir/wp-content/uploads/2016/09/عکس-های-بازیگران-مراسم-اکران-فیلم-ربوده-شده-5-150x150.jpg 150w, http://myopra.ir/wp-content/uploads/2016/09/عکس-های-بازیگران-مراسم-اکران-فیلم-ربوده-شده-5.jpg 750w" sizes="(max-width: 444px) 100vw, 444px">

مراسم اکران فیلم ربوده شده

امیر رضادلاوری و مارال فرجاد در کراسم اکران فیلم ربوده شده

عکس های بازیگران مراسم اکران فیلم ربوده شدهبازیگران-مراسم-اکران-فیلم-ربوده-شده-6-223x223.jpg 223w, http://myopra.ir/wp-content/uploads/2016/09/عکس-های-بازیگران-مراسم-اکران-فیلم-ربوده-شده-6-666x665.jpg 666w, http://myopra.ir/wp-content/uploads/2016/09/عکس-های-بازیگران-مراسم-اکران-فیلم-ربوده-شده-6-150x150.jpg 150w, http://myopra.ir/wp-content/uploads/2016/09/عکس-های-بازیگران-مراسم-اکران-فیلم-ربوده-شده-6.jpg 1080w" sizes="(max-width: 444px) 100vw, 444px">

مراسم اکران فیلم ربوده شده

نیکی کریمی و هستی مهدوی فرد در اکران خصوصی فیلم ربوده شده

عکس های بازیگران مراسم اکران فیلم ربوده شدهبازیگران-مراسم-اکران-فیلم-ربوده-شده-7-223x223.jpg 223w, http://myopra.ir/wp-content/uploads/2016/09/عکس-های-بازیگران-مراسم-اکران-فیلم-ربوده-شده-7-666x666.jpg 666w, http://myopra.ir/wp-content/uploads/2016/09/عکس-های-بازیگران-مراسم-اکران-فیلم-ربوده-شده-7-150x150.jpg 150w, http://myopra.ir/wp-content/uploads/2016/09/عکس-های-بازیگران-مراسم-اکران-فیلم-ربوده-شده-7.jpg 1080w" sizes="(max-width: 444px) 100vw, 444px">

مراسم اکران فیلم ربوده شده

هستی مهدوی فرد در اکران خصوصی فیلم ربوده شده

عکس های بازیگران مراسم اکران فیلم ربوده شدهبازیگران-مراسم-اکران-فیلم-ربوده-شده-8.jpg 467w" sizes="(max-width: 370px) 100vw, 370px">

مراسم اکران فیلم ربوده شده

آرتیمیس ورزنده در اکران خصوصی فیلم ربوده شده

عکس های بازیگران مراسم اکران فیلم ربوده شدهبازیگران-مراسم-اکران-فیلم-ربوده-شده-9-550x777.jpg 550w, http://myopra.ir/wp-content/uploads/2016/09/عکس-های-بازیگران-مراسم-اکران-فیلم-ربوده-شده-9.jpg 900w" sizes="(max-width: 393px) 100vw, 393px">

مراسم اکران فیلم ربوده شده

هستی مهدوی فرد در مارسم اکران فیلم ربوده شده شهریور ۹۵

عکس های بازیگران مراسم اکران فیلم ربوده شدهبازیگران-مراسم-اکران-فیلم-ربوده-شده-10-540x777.jpg 540w, http://myopra.ir/wp-content/uploads/2016/09/عکس-های-بازیگران-مراسم-اکران-فیلم-ربوده-شده-10.jpg 939w" sizes="(max-width: 386px) 100vw, 386px">

مراسم اکران فیلم ربوده شده

تیپ نیکی کریمی و مارال فرجاد در مراسم اکران فیلم ربوده شده شهریور ۹۵

عکس های بازیگران مراسم اکران فیلم ربوده شدهبازیگران-مراسم-اکران-فیلم-ربوده-شده-11-666x444.jpg 666w, http://myopra.ir/wp-content/uploads/2016/09/عکس-های-بازیگران-مراسم-اکران-فیلم-ربوده-شده-11.jpg 1024w" sizes="(max-width: 444px) 100vw, 444px">

مراسم اکران فیلم ربوده شده

 

منبع : کامپیک

پست های مشابه :

  • عکس های بازیگران مراسم اکران فیلم ربوده شدهعکس های بازیگران ایرانی در اکران…
  • عکس های بازیگران مراسم اکران فیلم ربوده شدهبازیگران خنده های آتوسا در اکران…
  • عکس های بازیگران مراسم اکران فیلم ربوده شدهتصاویر بازیگران در اکران خصوصی…
  • عکس های بازیگران مراسم اکران فیلم ربوده شدهعکس های اکران فیلم ملبورن با حضور
  • عکس های بازیگران مراسم اکران فیلم ربوده شدهعکسهای جالب بازیگران اکران…
  • عکس های بازیگران مراسم اکران فیلم ربوده شدهعکس های بازیگران فیلم لامپ ۱۰۰…

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

بازیگران فیلم ربوده شده جدید ترین عکس های بازیگران مهر 95 داستان و عکسهای فیلم سینمایی ربوده شده دانلود فیلم سینمایی ربوده شده عکس عکس باتزیگران در اکران فیلم ربوده شده عکس بازیگران ایرانی عکس بازیگران در اکران فیلم عکس بازیگران زن ایرانی عکس شخصی مارال فرجاد با پدر و مادرش عکسهای آرتمیس ورزنده در اکران فیلم ربوده شده عکسهای امیررضا دلاوری در اکران فیلم ربوده شده عکسهای مارال فرجاد با نیکی کریمی عکسهای مارال فرجاد در اکران فیلم ربوده شده عکسهای مراسم افتتاحیه فیلم ربوده شده با حضور بازیگران عکسهای مراسم اکران خصوصی فیلم ربوده شده عکسهای نیکی کریمی با هستی مهدوی عکسهای نیکی کریمی در اکران خصوصی فیلم ربوده شده عکسهای هستی مهدوی در اکران فیلم ربوده شده فیلم ربوده شده اکران مارا فرجاد در اکران ربوده شده نیکی کریمی در اکران ربوده شده هستی مهدوی فرد در اکران فیلم ربوده شده

منبع مطلب :

http://myopra.ir/


نوشته شده در : یکشنبه 4 مهر 1395  توسط : java codes.    نظرات() .